نظرخواهی: (هستی شناسی عقل) وفادار به عقل (نظرخواهی از دانشوران درباره هستی شناسی ابن سینا)
46 بازدید
محل نشر: اطلاعات حکمت و معرفت » سال دوم، مرداد 1386 - شماره 5 »
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی