گذری بر جایگاه نقد و عقل گرایی از دیدگاه قرآن
47 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » زمستان 1383 - شماره 1 » (16 صفحه - از 17 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این مقاله بر آن است تا جایگاه نقد و عقل‏گرایی را از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد. مؤلف اعتقاد دارد که دین اسلام با مسیحیت تفاوت جوهری دارد؛زیرا اسلام برخلاف مسیحیت به عقل‏گرایی دعوت می‏کند و پیام دین اسلام در عصر جدید چیزی جز عقلانیت نیست و برای این سخن از قرآن دلایل متعددی ذکر می‏کند.همچنین مؤلف معتقد است که پیام دیگر قرآن برای انسان جدید فرهنگ نقد می‏باشد؛زیرا ایمانی اهمیت دارد که بتواند در برابر تردیدها و شک‏ها مقاومت نماید؛بنابراین نگاه انتقادی به دین و فرهنگ خود برای رسیدن به یقین لازم و ضروری است. واژگان کلیدی:عقل‏گرایی، ایمان، نقادی، شک، اسلام، مسیحیت. (*)دریافت:5/7/83؛تاریخ پذیرش:27/7/83 (**)استاد دانشگاه علامه طباطبایی.