تعریف با حد و مشکلات آن
39 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » بهار و تابستان 1384 - شماره 2 »(12 صفحه - از 21 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: این مقاله بر آن است تا تعریف با "حد" و مشکلات آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. مؤلف معتقد است که تعریف با حد که در منطق و فلسفه از آن سخن به میان می‏آید، مشکلی را حل نمی‏نماید. از میان فلاسفه اسلامی سهروردی تعریف با حد یعنی تعریف با جنس و فصل را ممکن ندانسته و در نتیجه روش مشائیان را در این باره نادرست می‏شمارد. او پیشنهاد می‏کند که در شناخت اشیاء باید از مجموعه‏ای از لوازم هرچیز که به آن اختصاص دارد بهره برد. نویسنده با نقل اعتراضهای تعریف حدی، نکات دیگر را نیز در کاستی های تعریف با حد مطرح می‏کند. سپس با تأیید دیدگاه فارابی موضوع عبور از "حد" و لوازم آنرا پیشنهاد می‏نماید. واژگان کلیدی: حد، ماهیت، جنس، فصل، سهروردی، ابن سینا، تعریف به لوازم.