علم مطلق خداوند و آزادی و اختیار انسان
46 بازدید
محل نشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد » پاییز و زمستان 1377 - شماره 41 و 42
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی