نگاهی به برخی از ویژگی های جریان روشنفکری صد ساله ی اخیر در ایران
45 بازدید
محل نشر: فرهنگ » زمستان 1376 - شماره 24 »(16 صفحه - از 249 تا 264)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1.مقدمه برای اینکه موضوع مورد بحث بیش‏تر روشن شود، دو نکته را در مقدمه یادآور می‏شوم: 1.1.محور بودن تفکر در تحولات زندگی اجتماعی انسان.دین مقدس اسلام تفکر یک ساعت را از عبادت هفتاد سال برتر می‏نهد.اصولا انسان هر کاری را که با اراده و خواست خود انجام دهد.در انجام آن کار بیش از هر چیز به آگاهی خود وابسته است. همه‏ی کارهای انسان از اراده‏ی او سرچشمه می‏گیرد و اراده‏ی انسان هم تابع آگاهی او است.اینکه در عرف و قوانین عرفی، در مواردی انسان را در کار خود مجبور می‏دانند، از دیدگاه فلسفی حتی در آن موارد نیز انسان آزاد است.برای مثال، اگر کسی را با زور اسلحه به امضای ورقه‏یی وادار کنند، او می‏تواند ادعا کند در کاری که کرده مجبور بوده است و عرف و قانون هم چنین ادعایی را از او می‏پذیرند.اما از نظر یک فیلسوف، او آگاهانه به آن کار دست زده است؛زیرا امضا کردن آن ورقه را با مرگ احتمالی خود سنجیده و در نتیجه امضا کردن را بر امکان مرگ خود ترجیح داده است.بنابراین، او در کار خود آزاد بوده و دست به انتخاب زده است. بر این اساس، ثبات و تحول، در جا زدن و پیشرفت، بدبختی و خوشبختی، بردگی و سروری و توانگری و ناتوانی، همه و همه بیش‏تر به تفکر انسان‏ها مربوط می‏شود تا به‏