علم حضوری «نقد آرای معاصر در تعریف و کارایی علم حضوری»
36 بازدید
محل نشر: ذهن » پاییز و زمستان 1382 - شماره 15 و 16 »(14 صفحه - از 139 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1. واژه علم، مشترک لفظی است و به معنای مطلق دانستن، علم حصولی، تصدیقات، تصدیق یقینی صادق، علوم تجربی، دانش‌های بشری و … اشاره تقسیم علم به حضوری و حصولی، کارایی علم حضوری در حل مشکلات معرفت شناسی اخیراً بسیار جدی مطرح می شود. نویسندة این مقاله نظر خود را در تعریف علم حضوری و کارایی آن بیان داشته، با نقد دیدگاه‏های معاصر در کارایی معرفت شناختی علم حضوری، برای رفع ابهامات راجع به این نوع علم، تلاش می کند. *** از دیدگاه مکتب های شهودی که عرفان اسلامی هم از آنها است؛ علوم و معارف انسان به دو قسم متفاوت تقسیم می‏شود: الف ـ علوم رسمی. ب ـ علوم حقیقی. علوم رسمی آن گونه از علوم و معارف بشر را در برمی‏گیرد که دارای ویژگی‏های زیراند: