معرفت شناسی عرفا
36 بازدید
محل نشر: ذهن » تابستان 1379 - شماره 2 »(14 صفحه - از 98 تا 111)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره مباحث معرفت‏شناختى عرفا (اگر چه نه با همین عنوان) در متون عرفانى مطرح شده‏اند. در این سلسله مقالات، این مسائل استخراج و طبقه‏بندى شده و البته در محدوده عرفان اسلامى معرفى خواهد شد. در راستاى این هدف، نگارنده نخست به نقل مطالبى از متون معتبر عرفانى پرداخته و سپس مقاله را با درج اظهارات عین‏القضاة همدانى، عارف قرن ششم پى مى‏گیرد. همچنین در آغاز، مختصرى درباره شیوه بحث توضیح داده شده و تا اندازه‏اى به حدود و امکانات و مشکلات کار اشاره گردیده است. مقدمه از آنجا که بحث معرفت‏شناسى، به صورت یک بحث مستقل و جدى و گسترده، محصول تلاش متفکران عصر جدید غرب است و از آنجا که این مباحث، خواه و ناخواه، به ما منتقل شده و اذهان و افکار ما را به نتایج و آثار خود متوجه ساخته است، ما نیز نمى‏توانیم به این گونه مباحث، بى‏توجه باشیم. اما از آنجا که در ورود به هر نوع از علوم و فنون، باید نقطه آغاز حرکت خود را، موجودى خویش در زمینه آن علم و فن قرار دهیم، لازم است که به محصول تلاش پیشینیان در زمینه معرفت‏شناسى توجه کنیم و از جایى که آنان بازمانده‏اند، کار خود را آغاز کنیم. گذشتگان ما، اگرچه عنوانى خاص به مباحث معرفت‏شناسى نداده‏اند اما درباره بسیارى از مسائل آن، اندیشیده و نظر داده‏اند. مثلاً دقتهاى ابن‏سینا و دیگران در مباحث مربوط به حدّ و برهان، نکات برجسته‏اى از مباحث معرفت‏شناسى را دربردارد، همچنین است مباحث اهل کلام در موضوع «نظر»، یا اظهارات عرفا در مورد معارف شهودى. آنچه در این مقاله و مقالات بعدى، تحت عنوان «معرفت‏شناسى عرفا»، خواهد آمد، تأمل و بررسى «معرفت شهودى» است؛ معرفتى که عرفان اسلامى، آن را مقصد و مقصود نهایى خود