امام محمد غزالی و خردورزی و دین داری
43 بازدید
محل نشر: ذهن » پاییز و زمستان 1381 - شماره 11 و 12 »(60 صفحه - از 3 تا 62)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره غزالی یکی از شخصیتهای مؤثر در فکر و فرهنگ جهان اسلام است. در بزرگداشت شخصیّت و آثار او همیشه تلاش شده؛ چنانکه نقد و ردّ عقاید و آراء او هم مدام مورد توجه عدّه‏ای بوده است. این مقاله بر آن است که شخصیّت غزالی و عقاید و افکار او را، نه بروش پیشینیان که غالبا براساس تعصب مذهبی و مجادلات کلامی بود، و حتی نه در ردیف کار ابن رشد و فلاسفه دیگر؛ بلکه براساس معیارهای عقلانی و حقوقی، مورد ارزیابی و نقد قرار دهد؛ تا بتوان به میزان تأثیر مثبت و منفی وی، در ارج و اعتبار انسان، اندیشه، دانش و عدالت پی برد. هدف مقاله تبیین عوامل و عناصر مؤثّر در انحطاط فکری و فرهنگی مسلمانان است. در برابر نیاز انسان امروز به معنویت از طرفی و مشکلات مسیحیّت از طرف دیگر، باید در شناخت این عوامل، بیش از گذشته حسّاس و دقیق باشیم. تا بتوانیم فکر و فرهنگ اسلامی را به جایگاه شایسته‏اش برسانیم. و نیز هدف مقاله کاستن از سیطره شخصیّتهاست که یکی از موانع رشد و نوآوری جامعه است. غزالی در دو قلمرو