تحلیل انتقادی اصالت وجود
49 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1378 - شماره 19 »(24 صفحه - از 19 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این مقاله بر آن است که دو تفسیر از اصالت وجود به دست دهد: یکی اصالت وجود به معنای صدرایی که پیش از او سابقه روشنی در فلسفه ندارد و آثار و فواید مهمی نیز بر آن مترتب نیست. و دیگری اصالت وجود به معنای عرفانی که سابقه طولانی و درستی از عصر باستان تا کنون دارد. فی المثل در تعالیم اوپانیشادها اعتقاد بر آن بود که جهان محسوس مایا است و مایا نمود و توهم و خیال است و در پس آن برهمن است که واقعیت ثابت و کلی جهان است و از درک آن محرومیم. از دیدگاه افلاطون و ارسطو، جهان محسوس سایه تلقی شد و جهان مُثل به عنوان هستی اصیل و پایدار معرفی گردید. و در عرفان اسلامی نیز همه ظواهر، جلوه‏ها و مظاهر حقیقت وجود دانسته می‏شود. سپس هر دو تفسیر را از نظر هستی شناسی ، معرفت شناسی و ارزش شناسی و عملی مورد بحث و نقادی قرار می دهد و مطرح می‏کند که تفسیر صحیح از اصالت وجود همان تفسیر عرفانی از اصالت وجود است که بر خلاف تفسیر صدرایی از جهات مورد بحث آثار و فوایدی بر آن مترتب است. ______________________________ 1 ـ عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی.