سلسله کرسی های نظریه پردازی و نقد اندیشه، قرآن، برهان و عرفان
46 بازدید
محل نشر: دفتر جنبش نرم افزاری، شماره 6و7و8 سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی